آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 805
 بازدید امروز : 118
 کل بازدید : 183340
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3432
نظرسنجی
نظر شما در مورد کیفیت خدمت رسانی در این بیمارستان چیست

عالی
خوب
متوسط

اخبار

مسئول واحد: اکرم کرمعلی زاده

تحصیلات: کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی

شماره تماس: 06136327600-داخلی 172

بخش تغذیه

از اجزاء لاينفک بيمارستان است ک شامل دو واحد مستقل مشاوره  تغذیه و رژیم درمانی (مشاوره بیماران بستری در بخش ) و خدمات غذایی (برنامه ریزی و کنترل بر مواد غذایی خریداری شده، انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده ،انبار سازی،آماده سازی ، طبخ ،نگهداری غذای آماده ،توزیع غذا و میان وعده ها ) با کارشناسان مستقل بوده و وظایف این دو واحد را برعهده دارد. لازم به ذکر است که تمامی  این وظایف  در بیمارستانهای  32 تختخوابه نظیر بیمارستان کارون بر عهده یک کارشناس تغذیه می باشد.

شرح وظایف کارشناس تغذیه در مدیریت خدمات غذایی بیمارستان
 1.
همکاری با مدیر واحد در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه
 2.
طراحی لیست غذایی و انتخاب محصولات غذایی بر اساس نیاز درمانی بیماران
 3.
تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی
 4.
تهیه و تنظیم برنامه غذایی کارکنان مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی
 5.
قرار دادن لیست غذا و دستورات و راهنمایی های غذایی لازم در محل مشخص و در دسترس جانشین (نماینده پیمانکار یا سرآشپز) در زمان غیبت اضطراری
 6.
اطلاع از وضعیت تغذیه بیماران و تعامل کامل با مشاور تغذیه بیمارستان
 7.
گذراندن دوره های آموزش مداوم مرتبط با موضوعات تغذیه بالینی
 8.
نیاز سنجی جهت تامین مواد اولیه غذایی برای حداقل یک هفته بیمارستان زیر نظر مدیر واحد
 9.
اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان با همکاری مدیر واحد
 10.
هماهنگی و همکاری با مدیر واحد در انجام تحقیقات کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات غذایی
 11.
برنامه ریزی و آموزش تغذیه به پرسنل خدمات غذایی با هماهنگی مدیر واحد
 12.
هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی و سنجش اثربخشی آنها در پرسنل خدمات غذایی
 13.
ثبت و سازماندهی اولیه آمار روزانه غذا و ارائه به آشپزخانه با کمک نیروهای خدماتی یا سیستم اطلاعات بیمارستان(HIS)
14.
نظارت بر استقرار مراحل مرتبط HACCP با تغذیه در تعامل و هماهنگی با واحد بهداشت محیط در محدوده سنجه های اعتبار بخشی واحد تغذیه
 15.
کنترل و نظارت بر مراحل مختلف فرآیند خدمات غذایی از بعد تغذیه ای از قبیل مواد غذایی خریداری شده، انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری غذای آماده، توزیع غذا و میان وعده ها (جنبه های بهداشت محیط موارد فوق بر عهده واحد بهداشت محیط است)
 19.
کنترل و نظارت بر نحوه استفاده صحیح از وسایل و ابزار مستقر در آشپزخانه، رستوران و آبدارخانه بخش ها و پیگیری کمبود ها و مسایل موجود
 20.
نظارت مستقم بر توزیع غذا و میان وعدها و پیگیری کمبود ها و مشکلات موجود
21.
تهیه گزارش عملکرد دوره ای جهت ارائه به مدیر واحد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود
 22.
انجام سایر امور محوله مرتبط شغلی از طرف مدیر واحد

 
شرح وظایف مشاور تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان
1.
همکاری با مدیر واحد در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه
 2.
هماهنگی و پایش اجرای استانداردها برای ارزیابی تغذیه ای(اولیه و تخصصی)، اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان، ملاحظات غذایی و حمایتهای تغذیه ای زیر نظر مدیر واحد
 3.
اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان با همکاری مدیر واحد
 4.
تعامل و هماهنگی با مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در خصوص مسائل مرتبط با ارزیابی اولیه تغذیه ای
 5.
نظارت بر تکمیل فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران بستری توسط پرستاران
 6.
تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه ای، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره به بیماران به دنبال ارزیابی اولیه پرستاری
 7.
تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه ای، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره به بیماران در پاسخ به درخواست مشاوره پزشکان
 8.
ویزیت روزانه، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره تغذیه به کلیه بیماران بستری در بخش های ویژه (شامل ICU، CCU، NICU،PICU، داخلی کلیه، پیوندها، دیالیز و سوختگی
 9.
تشکیل تیم هماهنگ حمایت تغذیه ای چند تخصصی (کارشناس تغذیه آموزش دیده، متخصص و پرستار بخش های مراقبتهای ویژه، سوختگی و ...) جهت حمایت و توسعه مراقبت های تغذیه ای
10.
برگزاری جلسات مشورتی دوره ای با تیم درمان (پزشکان، پیراپزشکان) با هماهنگی مدیر واحد
 11.
برگزاری جلساتی در خصوص برنامه های تغذیه بالینی و شرح وظایف اعضاء تیم درمان در حوزه تغذیه بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت با هماهنگی مدیر واحد
 12.
پیگیری روند درمان بیمار بستری با همکاری سایر اعضاء تیم درمان بر اساس مراقبت تغذیه ای ارائه شده
 13.
پیگیری روند بهبودی بیمار پس از ترخیص به روش های ممکن
 14.
نظارت بر غذای بیماران از نظر مطابقت با رژیم غذایی تجویز شده
 15.
پیگیری موارد نامطلوب (کامل نخوردن غذا، نرسیدن بموقع غذا، ناقص بودن ترکیب تغذیه ای غذا، طبخ نامطلوب غذا و ...) از کادر پرستاری یا به استناد موارد ثبت شده در پرونده بیمار
16.
تنظیم فرمول محلول گاواژ بیماران
 17.
تهیه و یا نظارت بر نحوه تهیه محلول های گاواژ و محلول های تجاری بیماران
 18.
بکارگیری مکمل های بیمارستانی و محلول های تجاری جهت بیماران واجد شرایط
 19.
هماهنگی و همکاری با مدیر واحد در انجام تحقیقات کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره تغذیه
 20.
گذراندن دوره های آموزش مداوم تغذیه مرتبط با موضوعات تغذیه بالینی
 21.
هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی و سنجش اثربخشی آنها در کارکنان
 22.
برنامه ریزی آموزشی تغذیه برای کارکنان با هماهنگی مدیر واحد
 23.
آماده کردن بروشورهای آموزشی تغذیه در بیماریها و ارائه آنان به بیماران و همراهان بیمار در زمان بستری و ترخیص
 24.
آموزش به بیماران و همراهان در خصوص تغذیه مناسب برای بیمار
 25.
آموزش به بیمار و همراهان در خصوص تداخلات غذا با داروهای مصرفی بیمار
 
26. برآورد تجهیزات و تدارکات مورد نیاز واحد مشاوره تغذیه و انعکاس به مدیر واحد
 
27.تهیه گزارش عملکرد دوره ای جهت ارائه به مدیر واحد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود
28. انجام سایر امور محوله مرتبط شغلی از طرف مدیر واحد

دانشگاه | صفحه اصلی سایت| نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای بیمارستان کارون گتوند محفوظ می باشد
Copyright © 2018 Dums.ac.ir  All Rights Reserved-Designed by mr.afxoni